Povratak na naslovnicu PP-Žumberak


BICIKLIZAM

bicikl


NAJAM ELEKTRIČNIH BICIKALA

Parafreek

Jedan od deset elektiričnih bicikala moguće je iznajmiti u Eko-centru Budinjak svaku subotu, nedjelju i blagdan te po najavi grupa za stručno vođene biciklističe ture tijekom cijele godine.


Radno vrijeme Eko-centra Budinjak
svaka subota, nedjelja i blagdan od 10 – 17h u razdoblju od 1.5. – 30.9.

Cijena dnevnog najma: 50,00 kn po biciklu

Stručno vođene biciklističke ture

- Do 4 sata trajanja, cijena po grupi do 9 ljudi: 550,00 kn

- Iznad 4 sata trajanja, cijena po grupi do 9 ljudi: 800,00 kn

Bicikli su namijenjeni odraslim osobama. Raspolažemo s dvije dječje sjedalice (do 22kg težine djeteta), zaštitnim kacigama u nekoliko veličina, košarom i dva para bisaga. Dodaci su uključeni u cijenu najma.

Napominjemo! Bicikli su „hibridi“, dakle bez samostalnog pogona. Vozač mora okretati pedale, ali baterija mu znatno olakšava kretanje. Baterija ima nekoliko stupnjeva jačine, tako da si korisnik pomoću nje ali i još deset klasičnih brzina sam određuje koliko želi koristiti snagu vlastitih mišića, a koliko snagu baterije.

Za najam, sa sobom trebate imati osobnu iskaznicu, kako bi naši djelatnici mogli popuniti ugovor o najmu. Oni će Vam također objasniti sve detalje vezane uz bicikle te preporučiti zanimljive rute!

Informacije i rezervacije:

dubravka.kranjcevic@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
+385 1 3327 677; +385 99 426 4731


BICIKLISTIČKE STAZE

U Parku prirode se nalazi više od 200 km označenih biciklističkih staza koje su organizirane i označene brojevima 1-4, a povezuju ih "biciklističke poveznice". Ovdje možete naći sve što Vas o njima zanima.VILINSKA STAZA (broj 1)
Grdanjci – Medven Draga

STAZA 1A - TEHNIČKI PODACI
DULJINA: 43 km
PODLOGA: asfalt
POTREBNO VRIJEME: 3 - 5.30h
TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: 1/5
FIZIČKA ZAHTJEVNOST: 3/5
MOGUĆNOST OKRIJEPE: Grdanjci, Gabrovica, Stojdraga, Budinjak, Gornja Vas, Kostanjevac

STAZA 1B - TEHNIČKI PODACI
DULJINA: 54 km
PODLOGA: asfalt, makadam
POTREBNO VRIJEME: 3.30 - 6h
TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: 3/5
FIZIČKA ZAHTJEVNOST: 4/5
MOGUĆNOST OKRIJEPE: Grdanjci, Gabrovica, Stojdraga, Budinjak, Gornja Vas, Sošice, Gornji Oštrc, Tupčina, Kostanjevac

OPIS STAZE
Grdanjci - Stojdraga - Budinjak - Gornja Vas - Petričko Selo
Od nadzorne postaje u Grdanjacima dolinom potoka Bregana laganim usponom staza dolazi do križanja Stojdraga - Koretići te nastavlja uzbrdo u pravcu Stojdrage. Strmim, zavojitim usponom kroz šumu dolazi do središta Stojdrage. Na izlazu iz mjesta prolazi pored Milenijskog križa gdje se nalazi odmorište. Staza prolazi kroz Poklek, Novo Selo Žumberačko te dolazi do Eko-centra u Budinjaku gdje prestaje uspon. Od Budinjaka staza otvorenim predjelima nastavlja kroz Gornju Vas, Petričko Selo te dolazi do makadamskog odvojka za Sošice gdje se dijeli na 1a i 1b.

1a Petričko Selo - Hartje - Željezno Žumberačko - Kostanjevac
Od mjesta gdje se staze odvajaju, staza 1a stalnim spustom prolazi kroz Hartje, Drašći Vrh i Željezno Žumberačko sve do raskrižja za Žamariju. Tada staza postaje položenija, slijedi vijugavi tok rječice Kupčine te prolazi kroz Jurkovo Selo. Na ulazu u Kostanjevac spaja se sa stazom 1b.

1b Petričko Selo - Tomaševci - Sopote - Sošice
Od mjesta gdje se staze odvajaju, staza 1b skreće desno na makadam. Prolazi kroz Tomaševce, pored skretanja za Stari grad Žumberak* i skretanja za crkvu u Kekićima*. Staza prolazi blizu Sopotskog slapa i crkve u Sopotama. Ulaskom u selo Sopote staza prelazi u asfaltnu, dalje nastavlja pored jame Jazovke te ulazi u Sošice. U središtu mjesta staza skreće lijevo prema Kostanjevcu.

1b Sošice - Gornji Oštrc - Tupčina - Kostanjevac
Staza se dalje spušta te prolazi pored skretanja za Radatoviće, skretanja za Duralije** i nastavlja kroz Gornji Oštrc i Tupčinu. Dalje prolazi pored skretanja za Reliće*** i na ulazu u Kostanjevac se spaja sa stazom 1a.

Kostanjevac - Čunkova Draga - Medven Draga
Nakon Kostanjevca staza prolazi Čunkovom Dragom te završava u Medven Dragi. Ovdje se nalazi križanje sa Stazom Slapova - biciklističkom stazom br. 2.

Mogući obilasci:
* Strmo dolje lijevo do sela Kekići, odakle je moguće pristupiti Starom gradu Žumberku te se nakon crkve u Kekićima vratiti na stazu
**Kroz Duralije, sa stazom se spaja u Tupčini
*** Kroz Reliće, sa stazom se spaja na raskrižju u Kostanjevcu

staza br 1


STAZA SLAPOVA (broj 2)
Medven Draga – Grdanjci

TEHNIČKI PODACI
DULJINA: 36 km
PODLOGA: makadam
POTREBNO VRIJEME: 3 - 5.15h
TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: 2/5
FIZIČKA ZAHTJEVNOST: 3/5
MOGUĆNOST OKRIJEPE: Koretići, Gabrovica, Grdanjci

OPIS STAZE
Na križanju u Medven Dragi, 100 m od kurije Medven, staza skreće prema kamenolomu Slapnica. Prelaskom mosta prelazi u makadam i prolazi pored kamenoloma, nakon kojega ulazi u Park prirode i zaštićeni krajolik Slapnica te prolazi pored ribičkog doma. Uz Slapnicu staza prolazi blizu Vranjačkog slapa, slapa Brisalo te dolazi do Draganovog mlina. Draganov Mlin - Jelenići - Koretići - Grdanjci
Desnim zavojem preko mostića staza postaje strma i usponom prolazi pored desnog skretanja za Pećno. U smjeru prema Jelenićima, staza prolazi pored lijevog odvojka, nastavlja usponom kroz šumu pored skretanja za Rajiće i ubrzo dolazi do Jelenića. U Jelenićima prolazi pored skretanja za Golubiće. Na izlasku iz mjesta staza se počinje spuštati, prolazi skretanje za Kordiće i Budinjak, a nakon toga Delivuke i Šimrake, gdje ide u smjeru Koretića . Nakon laganog uspona dolazi do livade gdje se ponovno počinje strmo spuštati. Prolazi pored desnog odvojka za Jarušje gdje spust postaje blaži. Nastavlja pored odvojka za Scout centar i malo zatim pored odvojka za Eko selo Žumberak te kroz Koretiće. Dolinom potoka Bregane kroz šumu pored ribogojilišta dolazi do Bio parka Divlje vode gdje počinje asfalt. Nakon križanja Stojdraga- Koretići-Grdanjci, staza nastavlja uz Breganu u smjeru Grdanjaca, gdje kod nadzorne postaje i završava.

* staza se spaja sa stazom Šišmiša (biciklistička staza br. 3)
**staza se spaja s Vilinskom stazom (biciklistička staza br. 1)

staza br 2


STAZA ŠIŠMIŠA (broj 3)
Samobor – Samobor

STAZA 3a - TEHNIČKI PODACI

DULJINA: 54 km
PODLOGA: asfalt, makadam, šumski put
POTREBNO VRIJEME: 4 - 6h
TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: 4/5
FIZIČKA ZAHTJEVNOST: 4/5
MOGUĆNOST OKRIJEPE: Samobor, Bregana, Grdanjci, Gabrovica, Koretići, Smerovišće

STAZA 3b - TEHNIČKI PODACI
DULJINA: 65,5 km
PODLOGA: asfalt, makadam, šumski put
POTREBNO VRIJEME: 4.30 - 7h
TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: 4/5
FIZIČKA ZAHTJEVNOST: 4/5
MOGUĆNOST OKRIJEPE: Samobor, Bregana, Grdanjci, Gabrovica, Koretići, Japetić, Slani Dol

OPIS STAZE
Samobor - Bregana - Grdanjci - Koretići - Jelenići - Brezovac Žumberački
Od Trga kralja Tomislava asfaltom staza ide do Bregane gdje skreće lijevo prema Grdanjcima. Uz dolinu potoka Bregane dolazi do Gabrovice gdje skreće lijevo i prelazi u makadam. Prolazi kroz Koretiće, pored Eko sela i Scout centra te na raskrižju Jarušje - Jelenići skreće desno i počinje se uspinjati. Dalje prolazi kroz Jeleniće, Golubiće i Brezovac Žumberački pa se nakon par kilometara dijeli na 3a i 3b.

3a Brezovac Žumberački - Jarušje - Dragonoš
Staza ide ravno i nakon 500 m na malom raskrižju skreće lijevo te se penje do raskrižja Jarušje - Dragonoš na kojem skreće desno za Dragonoš. U Dragonošu skreće lijevo i nakon 500 m se spaja s 3b.

3b Brezovac Žumberački - Japetić - Dragonoš
Staza skreće desno prema raskrižju Sv. Ana - Japetić te nastavlja prema Japetiću. Od Japetića preko Katinog Krča dolazi do Dragonoša.

Dragonoš - Šipački Breg - Cerina - Slapnica
Nakon spajanja staza se 2 km spušta po makadamu kroz Šipački Breg i Cerinu gdje skreće lijevo i kratkim strmim spustom kroz šumu dolazi do Slapnice. U Slapnici prelazi u makadam te se lagano spušta prema Smerovišću. Na malom raskrižju prije Smerovišća se ponovo dijeli na 3a i 3b.

3a Smerovišće - Samobor
Staza ide do Smerovišća i izlazi na asfalt, gdje skreće lijevo i laganom nizbrdicom nastavlja prema Samoboru.

3b Slani Dol - Draganje Selo - Gradišće - Hamor - Samobor
Staza na raskrižju skreće lijevo te se počinje strmo uspinjati prema Slanom Dolu u kojem uspon i završava. Izlazeći iz sela, staza se počinje spuštati prolazeći kroz Draganje Selo, Gradišće i Hamor gdje počinje asfalt koji vodi do Samobora.

staza br 3


STAZA SVETE GERE (broj 4)
Ozalj – Sošice

TEHNIČKI PODACI
DULJINA: 59 km
PODLOGA: asfalt, makadam
POTREBNO VRIJEME: 4 - 8h
TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: 2/5
FIZIČKA ZAHTJEVNOST: 4/5
MOGUĆNOST OKRIJEPE: Ozalj, Zajačko selo, Vrhovac, Vivodina, Radatovići, Sekulići, Sošice

OPIS STAZE
Stari grad Ozalj - Vrhovac - Obrež Vivodinski - Vivodina
Od Staroga grada Ozlja staza ide lijevo na glavnu cestu prema centru Ozlja. U centru skreće lijevo u smjeru Krašića, preko rijeke Kupe, te nakon mosta (lijevo je odvojak za kupalište) prati glavnu cestu kroz Zajačko selo, sve do skretanja za Ference i Škaljevicu, gdje skreće lijevo. Nastavlja kroz Vrhovac i Škaljevicu te ubrzo ulazi u Park prirode. Glavnom cestom dolazi do križanja Lović Prekriški - Obrež, gdje skreće lijevo* te prolazi kroz Gornike Vivodinske i Obrež Vivodinski (lijevo je odvojak za kupalište). Nakon toga ide uz Kupu te pored vinskoga podruma izlazi na glavnu cestu gdje skreće desno. Prolazi pored dva granična prijelaza** te usponom kroz šumu dolazi u Vivodinu.

Vivodina - Balići - Radatovići - Sekulići - Sveta Gera - Sošice
Nakon Vivodine staza skreće lijevo u smjeru Dojutrovice. Nastavlja kroz Belošiće i Radinu Vas, prolazi pored crkava u Dojutrovici i Dančulovićima te ulazi u Baliće. Nakon toga prati glavnu cestu do skretanja za Visoče, gdje skreće lijevo. Dolazi na križanje Radatovići - Sošice, gdje skreće lijevo te ubrzo nakon toga ide desno prema Radatovićima. Dalje prati glavnu cestu te u Radatovićima, uz školu, skreće desno prema Sekulićima. Prolazi kroz Kuljaje (desno je odvojak za Zeleni vir), Buliće i Sekuliće nakon kojih ubrzo završava asfalt. Staza stalnim usponom dolazi do skretanja za Svetu Geru gdje skreće lijevo i nastavlja se penjati do najvišeg vrha Parka prirode. Staza se vraća istim putem do skretanja, gdje ide lijevo. Spušta se zavojitom cestom, prolazi pored skretanja za Vodice te ubrzo dolazi do asfalta. Kad dođe na glavnu cestu, staza nastavlja desno prema centru Sošica gdje i završava.

Mogući obilasci:
* desno do vidikovca Lović Prekriški, sa stazom se spaja nakon Vivodine kod skretanja za Dojutrovicu
**desno uz drugi granični prijelaz preko Stojavnice i Sršića, sa stazom se spaja između Belošića i Radine Vasi

staza br 4

POVEZNICE
Budinjak - Kordići - Jelenići
Povezuje Vilinsku stazu (staza br. 1) i Stazu šišmiša (staza br. 3)
duljina: 5,3 km

Gornja Vas - Višći vrh - Pećno
Povezuje Vilinsku stazu (staza br. 1) i Stazu slapova (staza br. 2)
duljina: 5,8 km

Reštovo - Plavci - Visoče
Povezuje Vilinsku stazu (staza br. 1) i Stazu svete Gera (staza br. 4)
duljina: 2,8 km


SAVJETI...

Da biste uživali u vožnji dajemo vam par savjeta:
⟩ Odaberite put koji odgovara Vašim fizičkim sposobnostima. Provjerite ispravnost bicikla, pogotovo gume, kočnice i mjenjače.
⟩ Ako bicikl nije ispravan, NE krećite na vožnju, već ga najprije sami popravite ili odvezite na servis.
⟩ Uzmite sa sobom dovoljno tekućine (najbolje običnu vodu) i malo hrane (energetske pločice).
⟩ Ponesite rezervnu odjeću kako biste se mogli presvući u slučaju kiše ili zbog znojenja.
⟩ Ponesite rezervnu i vodonepropusnu odjeću.
⟩ Ponesite fotoaparat kako biste mogli uzeti uspomenu na lijepe krajolike, biljke, životinje i gljive.
⟩ Držite se postojećih cesta i označenih biciklističkih staza. Neki dijelovi staza su vrlo strmi i zahtjevni, pa ih koristite samo ako ste potpuno sigurni u svoje znanje vožnje i izdržljivost bicikla.
⟩ Uživajte u prirodi, ali Vas molimo da poštujete način života, rad i običaje lokalnog stanovništva.
⟩ Na području Parka živi mnogo životinja, biljaka i gljiva koje su ugrožene i zaštićene, stoga ih ne uništavajte i ne uznemiravajte.