Povratak na naslovnicu PP-Žumberak

POVIJEST

SREDNJI VIJEK


Kada je to bilo?
od 476. do 1498. godine

Nakon propasti Rimskoga Carstva širokim prostorom Panonske nizine kretala su se mnogobrojna plemena germanske, te potom i slavenske pripadnosti. Razdoblje seobe naroda, kao i vrijeme prvog doseljenje Hrvata na područje Žumberka slabo su poznati. Pisani izvori i arheološki nalazi i nalazišta rasvjetljavaju prilike i događaje na Žumberku tek u vrijeme potkraj 12. stoljeća. U to doba, Žumberak je prostor kojim prolazi granica između dvije velike feudalne države – Hrvatsko-ugarskog Kraljevstva i Njemačkog Carstva.


Što je iz srednjega vijeka pronađeno na području Žumberka?
Samostrel
Ostaci materijalne kulture srednjega vijeka u žumberačkom krajoliku vidljivi su danas kao ruševine utvrđenih gradova čija je izgradnja započela krajem 12. ili početkom 13. stoljeća. Uz Tuščak i Lipovac, svojim se značajem ističu Okić, najstariji utvrđeni grad u Hrvatskoj i Stari grad Žumberak, središnja utvrda u obrambenom sustavu ovog dijela granice. Nalazi se duboko u Žumberačkom gorju na izoliranoj uzvisini od 500 metara. Povijesni izvori spominju ga prvi puta kao posjed koruškog vojvode Majnharda 1249. godine. U popisu župa Akvilejske patrijaršije (a tom je crkvenom administrativnom području Žumberak tada pripadao) iz 1296. godine Žumberak se spominje pod nazivom "Sicherberch" (stari oblik riječi iz koje je najvjerojatnije nastao današnji naziv Žumberak). Graditeljski sklop Staroga grada pripada kategoriji utvrđenih gradova – burgova, a sastoji se od branič kule, kule uz gradska vrata, gradskog obrambenog zida i crkve sv. Križa koja se nalazila izvan gradskih zidina. Početkom 14. stoljeća gradom upravljaju knezovi Babonići, a nakon njih posjed prelazi u vlasništvo austrijskih vojvoda koji ostaju njegovim vlasnicima sve do turskih vremena i naseljavanja uskoka u 16. stoljeću. U to je vrijeme Stari grad Žumberak napušten, a nedaleko od njega, nekoliko kilometara istočnije, u sklopu Vojne krajine gradi se nova utvrda – Novi grad Žumberak.

Gdje se nalazi mogu vidjeti?
Nalazi iz Staroga grada Žumberka čuvaju se u Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu.