Povratak na naslovnicu PP-Žumberak

DOKUMENTI

 

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zoran Čogelja 2

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Vladislav Brkić 2

 

Izjava o sukobu interesa Nikica Radić 2

 

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević 2

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Iva Antolić

 

Odluka o razrješenju UV Žumberak - Samoborsko gorje

 

Odluka o imenovanju UV Žumberak- Samoborsko gorje

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Katarina Husnjak Malovec

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Damir Otmačić

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 2

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 3

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa 4

 

Financijski plan za 2020.

 

Bilješke uz financijski izvještaj 2019.

 

Financijski izvještaj za 2019.

 

Pregled prijava - stručni voditelj i promidžba

 

Natječaj - stručni voditelj i promidžba

 

Plan nabave i Registar ugovora za 2019. godinu dostupan je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

 

Izjava o sukobu interesa Kristina Ljubojević

 

Kulturni krajolik Žumberak – Samoborsko gorje – Plešivičko prigorje upisan u Registar kulturnih dobara RH

 

Otvaranje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja

 

Financijski plan za 2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Natječaj za voditelja promidžbe - pregled pristiglih prijava i poziv na razgovor

 

Poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Eko-centru Budinjak, u Budinjaku

 

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

 

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Park prirode "Žumberak - Samoborsko gorje" za 2018. godinu

 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG za 2019.

 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje područja PPŽSG zbog zaštite od požara, 2018.

 

NATJEČAJ ZA VODITELJA PROMIDŽBENIH AKTIVNOSTI - JUPPZSG

 

Zapisnik XII. sjednice Upravnog vijeća

 

Izjava o postojanju sukoba interesa Kristijan Brkić

 

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

 

Financijski izvještaj za 2018.

 

Natječaj za voditelja edukacije – pregled prijava i poziv na razgovor

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Kristijan Brkić

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Luko Hilje

 

Izjava o sukobu interesa Nikica Radić

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Vladislav Brkić

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Zoran Čogelja

 

Natječaj za zapošljavanje – voditelj edukacije

 

Plan nabave 2017. izmjene i dopune

 

Registar ugovora bagatelne nabave 2017.

 

Pravilnik o plaćama i naknadama

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JUPPŽSG

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu JUPPŽSG

 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 2018

 

Imenovanje K. Husnjak Malovec vd stručnog voditelja

 

Imenovanje Slavka Strune vd stručnog voditelja

 

Odluka o imenovanju K. Husnjak Malovec stručnim voditeljem

 

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Park prirode "Žumberak - Samoborsko gorje" za 2017. godinu

 

Plan nabave roba, usluga i radova u 2018.

 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja PPŽSG za 2018.

 

Natječaj za zapošljavanje – stručni voditelj/ca-pregled prijava

 

Bilješke uz financijski izvještaj 2017.

 

Financijski izvještaj za 2017.

 

Natječaj za zapošljavanje – stručni voditelj/ica

 

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „ECO KARST“ – odluka

 

Natječaj za zapošljavanje - pregled prijava - koordinator na projektu „ECO KARST“

 

Natječaj za zapošljavanje – koordinator/ca na projektu „ECO KARST“

 

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“ – odluka

 

Natječaj za zapošljavanje - pregled prijava - koordinator na projektu „Uživam tradicijo“

 

Natječaj za zapošljavanje – koordinator na projektu „Uživam tradicijo“

 

Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga

 

Oglas za prodaju osobnog vozila Renault Kangoo

 

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Park prirode "Žumberak - Samoborsko gorje" za 2016. godinu

 

PUPPZSG

 

Odluka o prihvaćanju PU

 

Godišnji plan zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG 2017.

 

Objava javne rasprave o Nacrtu Plana upravljanja PPŽSG

 

Nacrt Plana upravljanja PPŽSG za razdoblje 2017.-2026.

 

Financijski plan za 2017.

 

Plan nabave roba, usluga i radova za 2017.

 

Financijski izvještaj za 2016.

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice - poziv na razgovor

 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice

 

Plan nabave za 2016. godinu

 

Plan proračuna 2016

 

Godišnji plan zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG u 2016.

 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje PPŽSG zbog zaštite od požara za 2016.

 

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PPŽSG u 2015.

 

ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”

 

Statut Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”

 

Financijski_izvjestaj 2015.

PLAN RASHODA 1-3 2016. PRIVREMENO_FINANCIRANJE

PLAN PRIHODA 1-3 2016. PRIVREMENO_FINANCIRANJE


Zakon o zaštiti prirode NN 80/13

Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja Parkom prirode NN 58/99


Plan upravljanja okolišem za projekt uspostave edukativno posjetiteljskog centra Budinjak

Uredba o osnivanju Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (NN 96/99)

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o osnivanju Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (NN 85/14)

Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje” (NN 125/14)

Prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje” (NN 125/14)


PROJEKTI

Znanstvena i stručna istraživanja


Travnjački voćnjaci s visokostablašicama kao element očuvanja biološke raznolikosti i estetske vrijednosti krajobraza
Priručnik tradicionalnih vrsta i autohtonih vrsta i sorata voćaka visokostablašica