Povratak na naslovnicu PP-Žumberak

LJUDI

U časopisu Hrvatske šume (Časopis za popularizaciju šumarstva) broj 169/170, siječanj/veljača 2011. objavljen je interesantan članak o žumberačkim kolarima. U članku možete čitati o kolarima , a osim toga možete naučiti nešto o Žumberku i njegovim stanovnicima. Vidi: http://casopis.hrsume.hr/pdf/169.pdf#page=49