Povratak na naslovnicu PP-Žumberak

USTROJSTVO JAVNE USTANOVE

Ustrojstvo javne ustanove uređeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove.
"Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje" Ustanova svoju djelatnost obavlja kroz tri unutarnje ustrojstvene jedinice:


Službu stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode
Služba čuvara prirode
Službu općih i zajedničkih poslovaustrojstvo javne ustanove


STRUČNA SLUŽBA


⟩ Katarina Husnjak Malovec, prof. biologije — stručna voditeljica
⟩ Dubravka Kranjčević, dipl.ing.biologije – voditeljica Eko – centra Budinjak

⟩ Lovorka Jakopec, dipl.ing.agronomije — viša stručna savjetnica

⟩ Igor Miličević, mag.ing.agr – voditelj edukacijeU Službi stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje Parka prirode, posebno poslovi u svezi izrade plana upravljanja i godišnjeg programa i njihove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Parku prirode, skrbi o zaštićenim kulturnim dobrima i kapitalnim ulaganjima, poslovi vođenja info-centara i drugih prezentacijskih punktova, kao i drugi odgovarajući stručni poslovi.SLUŽBA ČUVARA PRIRODE


⟩ Damir Otmačić, dipl. ing.šumarstva — glavni čuvar prirode
⟩ Slavko Struna, mag.ing.agr. – čuvar prirode I vrste
⟩ Goran Grdinić — čuvar prirode III vrste
⟩ Nikica Radić, ing.lovstva i zaštite prirode — čuvar prirode II vrste
⟩ Domagoj Hodak – čuvar prirode III vrste


U službi čuvara prirode obavljaju se poslovi nadzora Parka prirode u svezi primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku pirode "Žumberak — Samoborsko gorje" , poslovi zaštite, čuvanja i promicanja Parka prirode , te poslovi planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslovi ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, skrb o sigurnosti posjetitelja, suradnja s voditeljima istraživačkih i drugih projekata , suradnja s vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama, nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i radnji, skrb o održavanju infrastrukturnih objekata.SLUŽBA OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA


⟩ Alenka Kolarić — voditelj računovodstva
⟩ Danijel Horvat — voditelj radionice
⟩ Ankica Bašić — djelatnica na poslovima održavanja IV vrste
⟩ Jasminka Radman — djelatnica na poslovima održavanja IV vrste


U službi općih i zajedničkih poslova obavljaju se administrativni, kadrovski, pravni, financijski, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi i poslovi informatizacije te stručni i tehnički poslovi u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja vozila, kao i drugi tehnički poslovi te poslovi čišćenja poslovnih prostorija Ustanove.